သေရေခတၱရာ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမွာ အမႈိက္ေကာက္

Saturday, October 18, 2014

  .
ဒီေန႔ဟာ  ေအာက္တုိဘာ တတိယအပတ္ရဲ႕ စေနေန႔ ျဖစ္တာေၾကာင့္  ႏွစ္စဥ္ က်င္းပၾကတ့ဲ
  International Archaeology Day  - ႏိုင္ငံတကာ ေရွးေဟာင္းသုေတသနေရးရာေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အစီအစဥ္တခ်ဳိ႕ကုိ  သေရေခတၱရာေဒသမွာ ေတြ႔ရပါမယ္။

 

  • (ဓာတ္ပုံမ်ား - ေကာင္းျမတ္မင္း/ဧရာဝတီ)            ျပည္ၿမိဳ႕အနီး သေရေခတၱရာ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းအတြင္းက ေရွးေဟာင္းျပတုိက္၊ ေမွာ္ဇာေက်းရြာေစ်း၊ ျပတုိက္အသြားလမ္း၊ ဘုရားေထာင္ဘုရား၊ ေဘာေဘာႀကီး ဘုရား စတ့ဲ ေနရာေတြနဲ႔ အနီးတဝုိက္ကုိ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ၾကတာပါ။

 အမႈိက္ေတြကုိ ေကာက္ၿပီး International Archaeology Day ကုိ က်င္းပခဲ့ၾကျခင္းပါပဲ။

  သေရေခတၱရာ ေဒသဟာ   လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ လခန္႔ကမွ World Heritage - ကမၻာ့ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ေဒသအျဖစ္ စာရင္းဝင္ခဲ့တ့ဲေဒသပါပဲ။

ဒီေဒသအတြင္း ဒီေန႔မွာ  အမိႈက္ေကာက္ရတ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအေၾကာင္း ရွင္းျပသူက

ျပည္ေဒသခံေတြနဲ႔  ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ သေရေခတၱရာ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ကုိေက်ာ္သူစိုး ျဖစ္ပါတယ္။

            "မၾကာေသးခင္က World Heritage အသိအမွတ္ျပဳခံရတဲ့ နယ္ေျမျဖစ္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔
 ျပည္ၿမိဳ႕ေပၚမွာရွိတဲ့ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕က လူေတြစုၿပီး အမိႈက္ေကာက္ၾကတဲ့လႈပ္ရွားမႈလုပ္တာပါ။
က်ေနာ္တို႔ ဘုိးဘြားေတြထားခဲ့တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေမြအႏွစ္ေတြကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ဆုိတဲ့ အသိကုိျဖန္႔ေဝခ်င္တာလည္းျဖစ္သလုိ ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမအတြင္း သန္႔ရွင္းေစခ်င္လုိ႔ပါ"

            လူအင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ပါဝင္လႈပ္ရွားတာျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္ၿမိဳ႕က သေရေခတၱရာ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၊
ေခတၱရာ သာေရးနာေရး ကူညီမႈအသင္း၊ ေမွာ္ဇာေက်းရြာစာၾကည့္တုိက္အဖြဲ႕၊ အထက(၁)ကင္းေထာက္အဖြဲ႕၊ Local Guide, ယူနီေလဘာ ျပည္ဌာနခြဲက  ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ မဂၤလာဂါးဒန္းဟုိတယ္က ဝန္ထမ္းေတြ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကပါတယ္။

            Myanmar Archaeology Association က ထုတ္ေဝတဲ့ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြကုိလည္း ျဖန္႔ေဝခဲ့ၾကပါတယ္။

စာေစာင္ထဲမွာေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ပ်က္စီးေစတ့ဲ  အေၾကာင္းအရင္းေတြကုိလည္း ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊
၂။ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား၊

၃။ အင္းဆက္ပုိးမႊားမ်ား၊
၄။ စစ္ပြဲမ်ား၊

၅။ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္မႈမ်ား၊
၆။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအလုိ႔ငွာ စံလြဲအသုံးျပဳမႈမ်ား၊

၇။ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဆုိင္ရာ အသိဗဟုသုတနည္းပါးျခင္း၊
၈။ လူသားတုိ႔၏ ပေယာဂအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးျခင္း၊

၉။ သုေတသနအလုိ႔ငွာ နည္းစနစ္မက်နသည့္တူးေဖာ္ေလ့လာမႈမ်ား၊
၁၀။ တာဝန္ယူမႈမရွိသည့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား၊

၁၁။ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ယာတုိးခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားနဲ႔
၁၂။ သက္ဆုိင္ရာေဒသခံလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအားနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved