အစုိးရကုိ ႏုိင္က်ဥ္းအဖဲြ႔ေတြ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္

Tuesday, November 4, 2014

.


 အက်ဥ္းသား ၂၇ ဦး နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လြန္ခ့ဲတ့ဲ ရက္ပုိင္းအတြင္း ေၾကးမုံ ျမန္မာ့အလင္းပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာ ယခင္အစုိးရရဲ႕ ဥပေဒမ့ဲလုပ္ရပ္ေတြကုိ  ဆက္လက္ အကာအကြယ္ေပးတ့ဲသေဘာျဖစ္ေနေၾကာင္း
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရး ေဆာင္ရြက္တ့ဲ အဖဲြ႔ ၂ ဖဲြ႔က ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

  • အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆုံးသူ နုိင္ငံေရးသမားတုိ႔၏ ဓာတ္ပုံမ်ား (Photo: Steve Tickner / The Irrawaddy)
မၾကာေသးခင္က အစုိးရရဲ႕ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေထာင္က်ေနသူေတြ ပါ၀င္ေနတယ္လုိ႔လည္း အဲဒီအဖဲြ႔ေတြက ဆုိပါတယ္။

ကန္႔ကြက္ေနတ့ဲၾကားက လႊတ္ေပးလုိက္တာလုိ႔ ဆုိတယ္။

အဖဲြ႔ ၂ ဖဲြ႔ရဲ႕ ပူးတဲြ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

  • စည္သူလင္း

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား
      ILO ကုိ အီးေမးပုိ႔တ့ဲစစ္သား ေထာင္ ၁ဝ ႏွစ္က် 
http://blog.irrawaddy.org/2014/11/ilo.html
Remaining Political Prisoners Committed Other Crimes: Govt
http://www.irrawaddy.org/burma/remaining-political-prisoners-committed-crimes-govt.html
 နိုဝင္ဘာ ၁ ၊ ၂၀၁၄ ေန႔စြဲျဖင့္ အစိုးရထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ပါရိွသည့္ ‘နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)ႏွင့္ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ (FPPS) တုိ႔၏ တင္ျပမႈအေပၚစိစစ္ခ်က္အရ အျခားျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူ ျပစ္ဒဏ္က်ခံဆဲ (၂၇)ဦး အမည္စာရင္း ‘ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ သေဘာထားေႀကညာခ်က္
ေန႔စြဲ။  ။နုိဝင္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၄။

        နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP) ႏွင့္ နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း မ်ားအဖြဲ႔(FPPS) တုိ႔သည္ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အမႈျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အမႈတြဲဖိုင္မ်ား၊ စီရင္ခ်က္မ်ားကိုရနိုင္သမွ်ေလ့လာစစ္ေဆးသံုးသပ္ျပီး၊ မိမိတို႔ဖြင့္ဆုိထားသည့္ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္အညီ နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားစာရင္းကို ျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
    
  လြတ္လပ္မွ်တစြာ တရားစီရင္ခံရျခင္းရိွ မရိွ၊ ဥပေဒနွင့္အညီ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ရိွ မရိွ၊၄င္းတုိ႔အေပၚစြဲဆိုထားသည့္ရာဇဝတ္ပုဒ္မမ်ားအား အမွန္တကယ္ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းရိွ မရိွ ကိုလည္း ရနိုင္သမွ် ေလ့လာစစ္ေဆးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
 ထိုသုိ႔ျပဳစုထားသည့္စာရင္းအတုိင္း နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးအားျခြင္း ခ်က္္  မရိွလႊတ္ေပးရန္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆုိတင္ျပခဲ့ပါသည္။
     
        အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ပါရွိသည့္ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေရွးရႈ သည့္အျပဳ သေဘာထုတ္ျပန္ခ်က္ မဟုတ္ေႀကာင္း အထင္အရွားေတြ႔ရိွရသည္။
ထုိ႔အျပင္ယခင္စစ္အစိုးရလက္ ထက္က ဥပေဒမဲ့ လက္လြတ္စပယ္ဖမ္းဆီး၍ အဆမတန္ႀကီးေလးသည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခ့ဲသည္ကုိ သိလ်က္နွင့္ တမင္ဆက္လက္အကာအကြယ္ေပးေနသည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
 
     နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)ႏွင့္ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း မ်ားအဖြဲ႔(FPPS)တုိ႔ အေနျဖင့္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳး စားေဆာင္ ရြက္လွ်က္ရွိရာ(၂၀၁၃)ခုႏွစ္၊ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ေသာ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သား စိစစ္ေရးေကာ္မတီတြင္အျခားေသာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္အတူ အျပဳသေဘာေဆာင္၍ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
သို႔ရာတြင္အစိုးရဘက္မွ အျပည့္အဝပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွသည္ကို ေတြ႔ရိွသည္။
 
     ေကာ္မတီ၏ေထာက္ခံတင္ျပခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား(၃၀၀)ေက်ာ္လြတ္ေျမာက္လာမႈ အေပၚ တြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔တင္ျပထားသည့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၃၀) ဦးအနက္ (၃) ဦးမွာ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး (၂၇) ဦး က်န္ရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ က်န္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၂၇) ဦးအား ျပန္လည္စိစစ္၍ လႊတ္ေပးပါရန္ ထပ္မံတင္ျပခဲ့ပါသည္။
အစိုးရမွ က်န္ရွိေနသည့္ (၂၇) ဦးမွာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္က်န္ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးမ်ား၏ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈအတိုင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု အစိုးရပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
   
   မိမိတို႔အေနျဖင့္ ထိုသူမ်ားသည္ အျခားျပစ္မႈမ်ားကို အမွန္တကယ္က်ဴးလြန္ျခင္း ရွိ၊ မရွိဆိုသည္ကို ျပန္လည္စိစစ္ေပးသင့္ေၾကာင္းကို ေကာ္မတီထံ တင္ျပခဲ့သလို အျခားျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္လည္း
 ႏုိင္ငံေရးအရ ဆက္စပ္၍ စြပ္စြဲခံထားရျခင္း၊ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားခံရျခင္း၊ အမွန္တကယ္ မက်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ား ရွိေနျခင္း၊ လြတ္လပ္မွ်တစြာ တရားစီရင္ခံရမႈ မရွိျခင္း စသည္တို႔ကို ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။
ထို႔အျပင္အခ်ိဳ႔သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
   
   လက္က်န္နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စိစစ္ေရးေကာ္မတီတြင္လည္း နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိုစိစစ္ရန္အတြက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိရာတြင္ နုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျပစ္ဒဏ္ခံေနရသူမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ေျပာဆုိခဲ့ေသာ ေႀကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ထုိအဓိပၸါယ္နွင့္ ကိုက္ညီေသာသူမ်ားကိုသာ စိစစ္၍ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
     လက္က်န္နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ သမၼတထံသို႔တင္ျပခဲ့ေသာ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စာရင္းမ်ားတြင္ မိမိတို႔သတ္မွတ္ထားေသာ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားစာရင္းမ်ားထဲတြင္ မပါဝင္ဘဲ မူးယစ္ေဆး၀ါး နွင့္ပတ္သက္၍ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ားကုိ မိမိတို႔ ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ ထည့္သြင္းလႊတ္ေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႔ ရိွရသည္။
 
     အစိုးရသတင္းစာပါထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ မိမိတို႔ နွစ္ဖြဲ႔ကိုသာ ဦးတည္ထားသည္ကို ေတြ႔ရိွ ရသည္။
ဤသည္မွာ အစုိးရဘက္မွ မိမိတို႔နွစ္ဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ မႏွစ္သက္မလုိလားသည့္ သေဘာဟု ယူဆသည္။
 
    မိမိတို႔အေနျဖင့္အဂတိတရားကင္းစြာျဖင့္ ရနိုင္သမွ် သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမွားအနည္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းကို ျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရသတင္းစာ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ(၂၇)ဦးအားလည္း နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္အတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ထုတ္ျပန္ေႀကညာလုိက္သည္။
   
         ၎တို႔အား နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးရန္လည္း ထပ္မံ၍ အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

 လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ နိုဝင္ဘာ ၂ရက္၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ-
-နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)။
-နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ (FPPS) ။

ဆက္သြယ္ရန္-

ကိုတိတ္ႏိုင္ (AAPP) ဖုန္း။      ။+၆၆-၀၈၁၂၈၇၈၇၅၁၊
ကိုဘိုၾကည္ (AAPP) ဖုန္း။        ။၀၉-၄၂၅၃၀၈၈၄၀၊
ကိုရဲေအာင္ (FPPS) ဖုန္း။                ။၀၉-၄၉၅၉၀၄၉၅၊

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved