ဖုန္းနဲ႔အင္တာနက္သုံးရင္ Opera Mini က ျမန္တယ္လုိ႔ ဆုိတယ္

Tuesday, November 4, 2014

-                         
တက္ဘလက္တုိ႔၊ စမတ္ဖုန္းတုိ႔မွာ အင္တာနက္သုံးတာ ပုိျမန္ဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္ Opera Mini က ေကာင္းတယ္လုိ႔ တနလၤာေန႔ထုတ္ ေၾကညာခ်က္တေစာင္မွာ ေရးထားပါတယ္။


ဧရာဝတီဘေလာ့ကုိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူေတြ  အသုံးအမ်ားဆုံးက ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေျမေခြးမီးလွ်ံ Firefox ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ေၾကညာခ်က္မွာ ညႊန္းထားတ့ဲ Opera ကုိေတာ့ အသုံး နည္းေနၾကပါေသးတယ္။

Firefox  45%
Mobile Safari 19%

Chrome 11%
Internet Explorer  9%

Safari  5%
Mobile 3%

OS;FBSV  2%
Opera <1%

UCBrowser <1%
Maxthon <1%

  • ဧရာဝတီဘေလာ့ကုိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ားရဲ႕  ဘေရာက္ဇာ အသုံးျပဳမႈ 
အင္တာနက္ေႏွးေႏွးေတြ သုံးရသူတုိ႔အဖို႔ေတာ့ ျမန္မယ္လုိ႔ ဆုိတာေတြကုိ စမ္းသပ္ သုံးစဲြၾကည့္ၾကေလ့ရိွတာေၾကာင့္ ... Opera အေၾကာင္း ညႊန္းထားတ့ဲ ေၾကညာခ်က္ကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

တယ္လီေနာနဲ႔ Opera တုိ႔ ပူးတဲြ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။
  • ဇာနည္ဝင္း


တယ္လီေနာႏွင့္ Opera ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္တြဲပူးေပါင္းမႈကို ေၾကျငာ
တယ္လီေနာအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုျမန္ဆန္ၿပီး ပိုမိုေစ်းႏႈန္းသက္သာေစေသာ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ အေတြ႕အႀကံဳ

ယေန႔တြင္ တယ္လီေနာႏွင့္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမွ software ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Opera တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၄င္းတို႔၏ customer မ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေစေသာ မိုဘိုင္းအင္တာနက္အေတြ႕အၾကံဳကို ခံစားႏိုင္ေစရန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။

ယေန႔မွစ၍ တယ္လီေနာျမန္မာ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Opera Mini browser ကို ၄င္းတို႔၏ မိုဘိုင္းဖုန္းတြင္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ပိုမိုျမန္ဆန္ၿပီး ပိုမိုေစ်းႏႈန္းသက္သာေစေသာ အင္တာနက္ကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ကလစ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္႐ံုျဖင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Wikipedia နွင့္ Facebook Zero (အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Facebook) တို႔ကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Opera Mini သည္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ကို လက္လွမ္းမီေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ၉၀% ထိ အရြယ္အစားေလ်ာ့ခ်ေပးကာ အင္တာနက္ကို ေစ်းႏႈန္းတန္းတူ ေပးရေသာ္လည္း ေဒတာပမာဏ ပိုမိုအသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါသည္။ တယ္လီေနာ အသံုးျပဳသူအားလံုးသည္ Opera Mini browser အား m.opera.com ႏွင့္ တယ္လီေနာ မိုဘိုင္း portal ျဖစ္ေသာ m.telenor.com.mm တို႔တြင္ အခမဲ့ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

"Opera က တယ္လီေနာနဲ႔ အားလံုးအတြက္ အင္တာနက္အသံုးျပဳတာ ပိုျမန္ၿပီး ပိုေကာင္းေအာင္ ကမာၻတဝန္းမွာ  လက္တဲြေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ ၿပီးေတာ့ အင္တာနက္ကို လြယ္လြယ္ကူကူအသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔လည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။" ဟု Opera Software ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Lars Boilesen မွ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ "ကၽြန္ေတာ္တို႔အတူပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာျပည္သူေတြ မိမိတို႔တတ္ႏိုင္တဲ့ အရည္အေသြးျမင့္ မိုဘိုင္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈအေတြ႔အႀကံဳကို ရရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။"

တယ္လီေနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ မွစ၍ ၄င္း၏ကြန္ယက္ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးသံုးၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔ရွိ အေရာင္းဆိုင္ေပါင္း ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္မွ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ မိုဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အသံုးျပဳေနတဲ့ customer ေတြအတြက္ အရည္အေသြး ျမင့္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသက္သာတဲ့ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ကို ေပးအပ္ႏိုင္ဖို႔ အဓိကက်ပါတယ္။"
ဟု တယ္လီေနာ ျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Petter Furberg က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ "Opera နဲ႔ ပူးေပါင္းလိုက္ျခင္း၊ ၿပီးေတာ့ customer ေတြ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ ပိုသံုးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ဟာ လူအနည္းစုအတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ အားလံုးအတြက္ အင္တာနက္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တယ္လီေနာရဲ႕ ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။" ဟု ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Opera Mini အသံုးျပဳ၍ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား ပိုမိုၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္း

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ Opera Mini သည္ ယေန႔တြင္ ကမာၻတဝန္းရွိ အသံုးျပဳသူ သန္း ၂၅၀ ေက်ာ္ ရွိပါသည္။
Opera Mini ၏ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ခ်ံဳ႕ေပးကာ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားထံ ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳရာတြင္ ပိုမိုေခ်ာေမြ႔ ျမန္ဆန္ေစပါသည္။
တနည္းအားျဖင့္ Opera Mini အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ဖုန္း (သို႔) တက္ဘလက္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ ၾကည့္ရႈရာ၌ ေဒတာ အသံုးျပဳမႈေလ်ာ့က်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ေဒတာ plan မ်ားကို အေကာင္းဆံုး အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

တယ္လီေနာ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား

Opera Mini browser ၏ တယ္လီေနာ ဗားရွင္းကို ေဒါင္းလုပ္ရယူသူမ်ားသည္ Speed Dial ဟုေခၚသည့္ Opera Mini ၏ shortcut screen မွ တဆင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တယ္လီေနာ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Speed Dial မွ တဆင့္ ကလစ္တစ္ခ်က္ ႏိွပ္ရံုျဖင့္ အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Wikipedia နွင့္ Facebook Zero (အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Facebook) တို႔ကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အသံုးျပဳသူ ၾကည့္ေလ့ၾကည့္ထရွိေသာ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို အေျခခံၿပီး ၄င္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ content မ်ားကို အႀကံဳျပဳေပးသည့္ Opera Mini ၏ Smart Page ကိုလည္း အေကာင္းဆံုး အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Opera Mini ကို အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းအမ်ားစုတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္

Opera Mini ကို Android, Blackberry, Java ME, iOS, Symbian OS, Windows Mobile ႏွင္ အျခား မိုဘိုင္းဖုန္း အမ်ိဳးအစား အားလံုးနီးပါးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းကို အေျခခံ feature ဖုန္းမ်ားမွ ေနာက္ဆံုးေပၚ smart ဖုန္းမ်ားအထိ ကမာၻတဝန္းရွိ ဖုန္းေမာ္ဒယ္ အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ Opera Mini သည္ ကမာၻတဝန္းရွိ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာ ၁၃၀ ကို မိုဘိုင္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ေသာ ျမန္ႏႈန္းေႏွးေကြးျခင္း (သို႔) ကြန္ယက္ သိပ္သည္းျခင္း စသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေက်ာ္လႊားေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

- ၿပီး -

တယ္လီေနာအေၾကာင္း

ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံတြင္ ရုံးခ်ဳပ္ရွိေသာ Telenor Group သည္ မုိဘုိင္းဖုန္းအသုံးျပဳသူ ၁၇၉ သန္း ရွိေသာ ကမၻာ႔ထိပ္တန္း မိုဘုိင္းဖုန္း ေအာ္ပေရတာ ျဖစ္ျပီး အာရွႏွင့္ ဥေရာပရွိ ေစ်းကြက္ ၁၃ ခုတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ တယ္လီေနာတြင္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးသည္ လူအနည္းငယ္အတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ အမ်ားစုအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ အာရွေဒသတြင္ ၁.၁ ဘီလီယံ လူဦးေရထိ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၁၄၇ သန္းေသာ မုိဘုိင္းဖုန္းအသုံးျပဳသူမ်ားကို အာရွေဒသ တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တယ္လီေနာအဖြဲ႕၏ ေစ်းကြက္အသစ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ ေအာင္သူအျဖစ္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၇ရက္ တြင္ ေၾကျငာ ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၅ရက္တြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တရားဝင္ လုိုင္စင္ သေဘာတူညီမႈကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ မိုဘိုင္းကြန္ယက္အား စက္တင္ဘာလ ၂၇ရက္ ၂၀၁၄ တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၅ ႏွစ္အတြင္း လူဦးေရ ၉၀% အား ကြန္ယက္ျဖန္႔က်က္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။
www.telenor.com.mm   / www.telenor.com

Opera Software ASA အေၾကာင္း

Opera Software သည္ လူဦးေရ သန္း ၃၅၀ ေက်ာ္ကို အင္တာနက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးေနပါသည္။ ကမာၻတဝန္းရွိ ေအာ္ပေရတာ ၁၃၀ ေက်ာ္သည္ ၄င္းတို႔၏ customer မ်ားကို အေကာင္းဆံုးအင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈကို ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ မိမိတို႔ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိပါသည္။ Opera ၏ မိုဘိုင္းေၾကာ္ျငာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ publisher မ်ားကို ၄င္းတို႔၏ content အား ဝင္ေငြအျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေစၿပီး ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ကမာၻတဝန္းရွိ ၾကည့္ရႈသူ သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္၏ မ်က္ေမွာက္သို႔ ေရာက္ရွိေစပါသည္။ Opera အေၾကာင္းအေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက www.opera.com (သို႔) Opera Facebook, Twitter ႏွင့္ blogs.opera.com တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

-

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved