လက္ပံေတာင္း အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္စဥ္ကိစၥ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Thursday, January 15, 2015


လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း အဓိကရုဏ္းျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္ အေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈက သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ 


သတင္းထုတ္ျပန္မႈကို ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန က ေဖာ္ျပထားတာကို ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါ တယ္။ 

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီ စီမံကိန္း အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္စဥ္တြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ ေသဆံုးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ယေန႔ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ 

အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳ တုိက္တြန္းထားပါသည္။

(က) ဆားလင္းႀကီးရဲစခန္းတြင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေသမႈေသခင္း အမွတ္စဥ္ (၄/၂ဝ၁၄) အား ဥပေဒအရ ဆက္လက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

(ခ) စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴ းရုံး၏ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္း ၿခံစည္း႐ိုး တိုးခ်ဲ႕ကာရံစဥ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လံုျခံဳေရးစီမံခ်က္ကို စနစ္တက်အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အားနည္းခဲ့သည့္ ကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္၍ ထုိက္သင့္သလုိ အေရးယူေဆာင္ ရြက္သင့္ပါသည္။ 

(ဂ) စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴ းရုံး၏ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းဧရိယာ အတြင္း ၿခံစည္း႐ိုး တိုးခ်ဲ႕ ကာရံစဥ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လံုၿခံဳေရး စီမံခ်က္ပါ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တို႔အား ေဖာ္ထုတ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသင့္ပါသည္။ 

(ဃ) လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လံုျခံဳေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အဘက္ဘက္မွ အျပန္အလွန္သံုးသပ္၍ ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ေပၚေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

အဆုိပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစံုအား ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး
ေကာ္မရွင္၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ www. mnhrc.org. mm တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved