သတင္းစာအေဟာင္းမ်ား

Friday, March 4, 2011

facebook.com/sansantin.dc မွာ ေတြ႔တ့ဲ သတင္းစာမ်က္ႏွာဖုံးတခ်ဳိ႕နဲ႔ မွတ္ခ်က္မ်ား။

အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္တုန္းက အျဖစ္အပ်က္တခ်ဳိ႕
ဒီသတင္းစာျဖတ္စေတြမွာ ေတြ႔ရပါမယ္။ ဖမ္းတယ္၊ ေထာင္ပုိ႔တယ္၊ ကြ်န္းကုိပုိ႔တယ္၊ ေထာင္ကုိ ျပန္ပုိ႔တယ္။

အဲဒီေခတ္က စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ စာနယ္ဇင္းအေရးအသားတုိ႔ကုိလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေခါင္းစည္း ေပးပုံ။
စာလုံးေတြကေတာ့ မသဲကြဲဘူး။


Ten politicians arrested
The top person- My father Bo Ba Tin (1916-1965)
Bottom middle- Thakin Ohn Myint (1918-2010)
in December 1958, and they were released on 1960 April.
Sending to Coco Islands
Second from left- Bo Ba Tin (Lethee Bone Thakin Ba Tin), U Ohn Myint (Kyaw lin Press Thakin Ohn Myint, U Saw Lwin (Bamar Amyothamee Press)

Coco Islands detainees released
The top one- Bo Ba Tin

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    About her father? Thanks Zarny Win. Can you post newspapers published during 8888?

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved