ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီက ႏုိဗဲလ္ဆု ျပန္သိမ္းသင့္သလား?

Friday, September 7, 2012

~ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏုိဗဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ျပန္ရုပ္သိမ္းသင့္သလား လုိ႔ ပညာရွင္တေယာက္က အေမရိကန္အေျခစုိက္
အြန္လုိင္းသတင္းစာ huffingtonpost.com မွာ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေဆာင္းပါးေရးျပီး ေမးခြန္းထုတ္ထားပါတယ္။

သူကေတာ့ အာဇင္အီဘရာဟင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိန္းဘရစ္တကၠသုိလ္က PhD ဘဲြ႔ရ ပုဂၢဳိလ္ပါ။

(ရခုိင္ေဒသမွာ) ျဖစ္ေနတ့ဲ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ၊ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈေတြကုိ ရပ္သြားေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ ဆုိတာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မွ ျဖစ္မယ္၊

Human Rights Watch, ကုလသမဂၢ နဲ႔ အကူအညီေပးေရးအဖဲြ႔ႀကီးေတြ ေျပာဆုိေနတ့ဲၾကားက ရုိဟင္ဂ်ာေတြဟာ နယ္စပ္ေဒသမွာ (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နဲ႔ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ) အႀကီးအက်ယ္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကတယ္၊

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရကလည္း နုိင္ငံမ့ဲဒုကၡသည္ေတြဆီကုိ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီေတြကုိ မေရာက္ေအာင္ ပိတ္ပင္တားဆီးေနတယ္

ရုိဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕အခက္အခဲနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီက အသံတိတ္ေနတယ္ စသျဖင့္ သူက ေရးထားပါတယ္။ (သူ႔ေဆာင္းပါးအျပည့္အစုံကုိ ဒီစာစု ေအာက္ဆုံးမွာ ဖတ္နုိင္ပါတယ္)

ဒီေဆာင္းပါးမွာ အဓိက အေၾကာင္းအရာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာအေရး ၀င္ေရာက္ေျပာဆုိဖုိ႔ တုိက္တြန္းတယ္ ဆုိတာပါပဲ။ ဒီအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မလုပ္နုိင္ရင္ ေပးထားတ့ဲ ႏုိဗဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ျပန္ရုပ္သိမ္းသင့္
တယ္လုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္။

စာဖတ္သူအမ်ားအျပားက ဒီေဆာင္းပါးကုိ မွတ္ခ်က္ေတြ တၿပဳံတေခါင္းႀကီး ေပးေနၾကပါတယ္။ အဲဒီထဲက myintwinthein ဆုိသူရဲ႕ မွတ္ခ်က္က စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းပါတယ္ -

ဒီပဋိပကၡနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆုိခ့ဲပါတယ္ တ့ဲ။
"ျပႆနာရဲ႕ ရင္းျမစ္က ဥပေဒစုိးမုိးမႈမရိွတာပဲလုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ျပခ့ဲျပီးပါျပီ" လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
"ဒီေဆာင္းပါးရွင္ရဲ႕ ေဒါက္တာဘဲြ႔ PhD ကုိ ျပန္ရုပ္သိမ္းသင့္သလား" လုိ႔လည္း သူက မွတ္ခ်က္ခ်လိုက္ပါတယ္။

ဒါက မူရင္းေဆာင္းပါးပါ -

Should Aung San Suu Kyi be Stripped of her Nobel Peace Prize?
Posted: 09/04/2012 12:42 pm

The Nobel Peace prize is generally awarded in recognition of achievements; or as inspiration to help mobilize international pressure to support human rights activists in countries where reform is urgently needed. President Obama's Peace prize in 2009 was for his "extraordinary efforts to strengthen diplomacy and cooperation between peoples" and for fostering "a new climate" in international relations, especially in reaching out to the Muslim world.

Beyond the notable speech in Cairo, President Obama has done little more than to gradually withdraw troops from Iraq and soon, Afghanistan. The Nobel Peace prize has again lost a little of its luster, somewhat tarnished by the award to Kissinger and Le Duc Tho in 1973. Le Duc Tho had the integrity to refuse the prize as his North Vietnamese troops were still moving south and peace did not come until 1975.

So with the latest Nobel Laureate Aung San Suu Kyi, hopefully, the symbol of the Peace Prize becomes more meaningful. Leader of the Democracy movement in Myanmar, Aung San Suu Kyi has for many years represented peaceful resistance to oppression. In her acceptance speech she said the award was for "a free, secure and just society" and international acknowledgement that "the oppressed and the isolated in Burma were also a part of the world."

Aware that she had a huge task ahead in Myanmar with the still present iron hand of military oppression, she became the focus of the hopes of the people of Myanmar for democracy and freedom. After all, Nobel Peace Laureates bear with them a responsibility to be international moral brokers for a world in need of leaders, and it is with profound disappointment that Aung San Suu Kyi has not lived up to early expectations. Her silence on the plight of the Muslim Rohingya people in the Arakan province in Myanmar is inexplicable in light of her previous moral stands against oppression. At a time when human rights are being so blatantly and cruelly abused, her moral authority is surely of high enough standing that she could risk supporting an unpopular cause.

For it is politics that seems to be dictating her silence and the risk of alienating many of her political allies whose support she needs in the next election.

According to Maung Zami, a Burma expert and visiting fellow at the London School of Economics, "Aung San Suu Kyi has absolutely nothing to gain by opening her mouth on this. She is no longer a political dissident trying to stick to her principles. She's a politician and her eyes are fixed on the prize, which is the 2015 majority Buddhist vote."

If this is indeed true, then the tragedy of the 800,000 Rohingya people is even greater. The persecuted Rohingya people are outcasts in a Buddhist society and there is a widespread belief, in government and even among some pro-democracy groups, that they are "illegal immigrants from Bangladesh." A 1982 law excluded them from being recognized as an official minority and they have never been granted citizenship. Described by the UN as one of the world's most persecuted minorities, the recent upsurge in violence has led to a humanitarian crisis as thousands of refugees are fleeing the security forces and the local Buddhists and seeking refuge over the border in Bangladesh.

The government of Bangladesh however, is refusing these stateless refugees access to humanitarian aid. As reported by the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, there is widespread famine in the Kutupalong refugee camp in Bangladesh. In spite of reports from Human Rights Watch, United Nations and prominent aid organizations, the Rohingya people continue to suffer terribly on both sides of the border, in Arakan state in Burma and in the Cox's Bazaar area in Bangladesh.

International response has been slow and the perception in the Muslim world is that the West is turning a blind eye. However, the Organization of Islamic Cooperation (OIC) is responding with leadership from Turkey and the UN Special Rapporteur for Human Rights in Burma is calling for an independent international investigation into the crisis. Questions are being asked in the British Parliament and in the US Congress, but no amount of paper and words can bring immediate relief to the Rohingya people. Only action from within Burma can stop the continuing human rights abuses and the ethnic cleansing that is being carried out in the name of the Buddhist state.

Aung San Suu Kyi has the moral authority to call on the generals to stop the human tragedy taking place. The specious argument that these people are not Burmese citizens calls to mind the bumper sticker familiar in the US immigration debate, "No human being is illegal." Whether born in Burma or not, whether they speak a Bangladeshi dialect or not, whether they are Muslim or Christian or Buddhist, the Rohingya people deserve the world's compassion and protection from oppression and persecution.

As in the US where illegal immigration is an issue, the Burmese government must acknowledge that even illegal immigrants have basic human rights. If they are not welcomed and integrated they should be treated in a way that respects human dignity, due process and the rule of law. Burma has come a long way but if the Nobel Peace Prize is to continue to be relevant today, then Aung San Suu Kyi should speak out for all people in her country and work for a genuine peace process with all ethnic minorities, so that Burma/Myanmar can truly become free.

There remains something deeply flawed in the Buddhist nation, with its ancient traditions of peace and non-aggression, if anti-Muslim rhetoric is encouraged as a way of diverting attention from the generals' abuses of power. Perhaps the Nobel Committee should look again at its criteria for awarding the Peace Prize and reconsider its recent decisions. The prize should be awarded for the attainment of peace and freedom, for the real achievement of an end to sectarian violence, not just talking about it, hoping for it and wishing it were true. That will not feed or shelter a destitute and persecuted Rohingya family tonight. They need a champion now, to speak up now on their behalf against all persecution no matter who is the oppressor and who the oppressed.

Matthew Smith, a researcher at New York-based Human Rights Watch, said it was difficult for ordinary citizens to be objective because there was a widespread belief that all Rohingya are "illegal immigrants from Bangladesh", including at the highest levels of government.

"Young bloggers seeking the truth and attempting to approach the issue objectively should be applauded," he said.

"Sometimes the protection of human rights depends on courageous voices willing to stand up despite great social pressure, and this is one of those times."

Dr Azeem Ibrahim is the Executive Chairman of The Scotland Institute and a Fellow and Member of the Board of Directors at the Institute for Social Policy and Understanding. He obtained his PhD from Cambridge and served as an International Security Research Fellow at Harvard and World Fellow at Yale.~

20 comments :

 1. Anonymous said... :

  Mandela won Nobel peace prize in 1993 and she won it in 1991, so we see enormous difference between while Mandela's was well merited hers was not at all. Everyone understand that this prize was not for her but to raise Myanmar case on media and intend to aim people's attention from all over the world.

  It is clear that it has nothing to do with her political performance or her own ability.

  The Nobel peace prize ASSK won was simply for "for show" with which Myanmar democracy movement can play politically, however, due to lack of performance, competence and weak strategy in addition to worshiping ideology, Myanmar democracy movement is failed.

 1. pheasant said... :

  ႊအရင္ကလုပ္ခဲ့တာေတြအတြက္ အေမစုႏိုဘယ္စုရခဲ့တာေလ၊ ၿပန္ရုတ္သိမ္းရင္ အရင္ကစြမ္းေဆာင္ခဲ့တာေတြကို အသိမွတ္မၿပဳရာက်တယ္၊ အရင္ကရခဲ့တဲ့ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ေတြ ခုလက္ရွိၿဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ကမ္ဘာအရပ္အ၇ပ္မွာရွိတဲ့ ေသြးထြက္သံယိုအၿဖစ္ေတြ အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရတဲ့ အၿဖစ္ေတြမွာ ၀င္မေၿပာလို႕ ၀င္မပါလို႕ ဆုကို ၿပန္ရုတ္သိမ္းရေၾကးဆိုရင္ ရွိသမွ် ႏိုဘယ္ဆုရွင္ေတြအားလုံးကို ၿပန္ရုတ္သိမ္းရလိမ့္မယ္ ေသသြားသူေတြေရာေပါ့၊ တက္ကသုိလ္တစ္ခုက ဘာသာရပ္တစ္ခုနဲ႔ ဘြဲ႕ရခဲ့သူေတြ တစ္ကယ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းၿပဳေတာ့ အဲဘာသာရပ္ကို အသုံးမခ်ၿဖစ္ရင္လည္း အဲဒီဘြဲ႕ကို ၿပန္ရုတ္သိမ္းရမလိုၿဖစ္ေနၿပီ၊ အဲဒီ PHD ရတဲ့ေကာင္က နာမည္ကို က ကုလယ္ ဘဂၤလားဆိုေတာ့ သူတို႕အခ်င္းခ်င္း အမိ်ဳးထိနာပုံစံလုပ္ေနတာ၊ ဧရာ၀တီက တန္ၿပန္ေဆာင္းပါးေတာင္ၿပန္ေရးရမွာ ၊ ခုက ဘာၿဖစ္ခ်င္ေနတာလဲ ဧရာ၀တီေရလို႕ ေမးရေတာ့မယ္

 1. DASSK ၏ တံု႕ျပန္မႈကို လြန္စြာ ႏွစ္သက္ပါသည္

 1. ျပန္သိမ္းရေအာင္ မင္းကဘာမိုလို႕လဲ

  ေဆာင္ပါးေရးတဲ႔ေဒါက္တာ ရခိုင္ကိုအလည္လာခဲ႔ပါ

  ကိုယ္တိုင္ျမင္လွည္႔ပါ

 1. Anonymous said... :

  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္က ဒီအေရးမွာ ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။အထက္ပါ ေဆာင္းပါးရွင္ Ph.D ဘြဲ ့ရႀကီးေျပာသလို ဒါ
  ဟာ ျပည္တြင္းအေရးဆိုရင္ ႏုိင္ငံတကာက ဖိအားေပးပံုစံနဲ ့ျပဳလုပ္ေနတာကိုေရာ ဘာေျပာခ်င္ပါသလဲ။ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာေတြက
  ေနတဆင့္ ျပႆာနာကို တဖက္စြန္းေရာက္ျပီး
  တြန္းတိုက္ေျဖရွင္းခ်င္ေနတာကေရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ
  အတြက္ တရားေသာေျဖရွင္းျခင္းမ်ဳိးလားဆိုတာ
  ေတာ့ ျပန္စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ထဲထဲ၀င္၀င္ ဘာကိစၥမွ မသိဘဲ မစြပ္စြဲပါနဲ ့။ရုိဟင္ဂ်ာဆိုတာ
  ျမန္မာႏုိင္ငံသား လူမ်ဳိးထဲမွာ မပါပါဘူး။
  အဲဒီေတာ့ Ph.D ႀကီးလည္း မ်က္စိႏွစ္လံုးကို
  အသားကုန္ဖြင့္ နားကိုစြင့္ျပီးမွ ဘယ္သူေတြက အႏုိင္က်င့္ခံေနရတယ္ဆိုတာ
  သိသာျမင္သာေအာင္ ႀကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။
  အခုျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡ ဆိုတာ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ေနတာထက္စာရင္ အမ်ားႀကီး ျငိမ္ပါေသးတယ္။အဲဒါကို ဒီကဘဲ
  မတရားႏွိပ္စက္သေယာင္ ေလသံမလႊင့္ႀကပါနဲ ့။တကယ္တမ္း ဘယ္သူေတြက အတုအေယာင္ ဇာတ္လမ္းကို တီထြင္ေနလည္းဆိုတာ ေလ့လာႀကေစလိုပါတယ္။

 1. From the best of my knowledge, our Burma is not like others country,you shouldn't say about like that. This is our own affairs,not yours.Please do study to our present situations and movements.Without study is so stupid and nonsense.

 1. Anonymous said... :

  ဧရာ၀တီကလဲ ဘာလို႔ဒီလိုသတင္းမ်ိဳးမွ ၾကံၾကံဖန္ဖန္ရွာၿပီးတင္ေနရတာပါလိမ္႔ ။ ၾကည္႔ရတာေတာ႔ အလိုတူအလိုပါမ်ားလားလို႔ ထင္မိပါတယ္။ ဒီလိုမၿဖစ္ပါေစနဲ႔လို႔လဲ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ကိုအားေပးေနတဲ႔သတင္းဆိုဒ္မို႔ပါ။

 1. ankle biters said... :

  Message to that writer ..........................
  ..............................................................
  .............................................................

  ' UP YOURS ' !

  ................................................

  ...................................................

 1. Phyu Phyu Kywe said... :

  ျမန္မာျပည္ရဲ႕ႏိုဘယ္ဆိုရွင္ကို လက္ညိွဳးမထိုးခင္ အေမစုေျပာတဲ့စကားတိုင္းရဲ႕ အဓိပါၸယ္ကိုနားလည္ေအာင္ အရင္ၾကိဳးစားပါအုန္းလို႕ ေဒါက္တာဘြဲ႕ကို ဘယ္လုိလုပ္ရခဲ့ပါလိမ့္ ဆိုတဲ့ သံသရ အေတြး၀င္လာတယ္..ျမန္မာ့သမိုင္း နဲ႕ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းသားအစစ္အမွန္ေတြကို အရင္ေလ့လာပါအုန္းလို႕ အၾကံေပးပါရေစ ေဒါက္တာဘြဲ႕ရွင္..ေရ..

 1. Unknown said... :

  Ph.D ဘြဲ႕ဟာသင္နဲ႕မထုိက္တန္ပါဘူးကြာ။ ပညာရွိ ဆိုရင္ သူမ်ားကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥကို ထိခိုက္ေအာင္ မေရး မပုတ္ခတ္ မႏိုးေဆာ္သင့္ပါဘူးဗ်ာ။

 1. Anonymous said... :

  နိုဗယ္ဆုကအေရးမႀကီးပါဘူး၊ ငါတို႔တိုင္းျပည္ မွာစစ္အာဏာရွင္စနစ္က်ဆံုးၿပီးတိုင္းျပည္စီးပြားတိုးတက္ဖို႔အေရးႀကီးတာ၊ မင္းတို႔ဂ်ာဟင္ရိုးေတြ ကမၻာပတ္ၿပီးကုလားငို၊ မူယာမာယာမ်ားျပလို႔ နိုဗယ္ဆုျပန္ရုတ္လဲအေမစုအဖို႔အေရးမႀကီးပါဘူး၊ မနက္ျဖန္ျပန္လာသိမ္းလဲရပါတယ္။

 1. Anonymous said... :

  Actually as a chance for people who can peacefully(may be) return that homeless so called rohingya the unwanted rude (here word that almost show their mindset) guests of myanmar to their believed noble land saudi would achieved next Nobel peace prize. No comment owe for prize had given.

 1. Unknown said... :

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ မွ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းရန္ႀကံသူမွာ သူရႈးတစ္ေယာက္သာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အမွန္ျဖစ္သင့္သည္မွာ ဘဂၤလားႏိုင္ငံသား ဂရာမင္းထံမွ သာျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးသည္ ဆင္းရဲတြင္းနက္လွေသာ ဘဂၤလားလူမ်ိဳးမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္သို႕ အဓမၼဝင္ေရာက္ေသာေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။

 1. Shanghtin said... :

  honestly i don't have Phd. Dr. but this is simple if you are not crazy ! Nothing to do with nopel prize ! i m kachin guy, but respect Daw su....even she didn't speak about much about currently kachin state situration...those people who want interfair our country are so crazy...knowing nothing about the situration...writting whatever they want....maybe they get paid for..no suprise..at all....

 1. Anonymous said... :

  အီဘရာဟင္ငေပါေလးေရ က်ဳပ္လဲအရမ္းခ်မ္းသာေနလို႔ေဆာ္ဒီ
  မကၠာမွာေျမဝယ္ၿပီးဘုရားတည္မယ္ဖာ့ဒ္ဘုရင္ကိုေျပာေပးစမ္းပါ။မရဘူးဆိုရင္ ဖာ့ဒ္ဘုွရင္ကို ဘာသားေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊လူ႕အခြင့္
  အေရးမေလးစားမႈန႔ဲ တရားစြဲေပးစမ္းပါ။

 1. Ko Thet said... :

  Just ignore a stupid otherwise biased howling from so called PhD holder from Cambridge University. Remember not all educated people are wisdoms and not all uneducated people are fools. I just wonder how he managed to obtain his PhD from Cambridge. In fact, Cambridge University should provoke his PhD degree for his disqualification which simply reflected by such a stupid biased article.

 1. right said... :

  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာျပသနာတစ္ခုရဲ႕အေျခခံကိုဂဂနနနမသိဘဲအရမ္းကာေရာမေျဖရွင္းတတ္တာကိုမသိဘဲနဲ႕
  ႏုိဘဲလ္ဆုျပန္ရုတ္သိမ္းေစခ်င္တဲ့သူအတြက္အံ့ၾသစရာပါဗ်၊
  အေမ့ဆီမွာဒီဆုအျပင္ေနာက္ထပ္ဆုတစ္ရာေက်ာ္ရထားပါ
  တယ္၊သူ႔ကိုဆုေပးခဲ့တဲ့လူေတြရဲ႕အရည္အခ်င္းကိုပါေစာ္
  ကားရာက်တဲ့အတြက္ေ၀ဖန္သူရဲ႕PHD ဘြဲ႕ကိုျပန္လည္စဥ္း
  စားေစခ်င္ပါတယ္။
  ကြ်န္ေတာ့အျမင္မွားခဲ့ရင္ကြ်န္ေတာ့တာ၀န္မို႕ႀကိဳတင္ေတာင္းပန္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

 1. Kyaw Aung said... :


  Actually, Phd degree should need to be stripped off from that author. The author doesn't really know what is happening in Rakine state. Rakine state has only 3 million population and the Bangladesh close to it is 150 million. Bangladesh area is about our Shan state area. In some of Rakine state area, population of Rohingas are much more than native Rakines. The Rohingas burnt down houses of Rakines, kill Rakines, burnt down Buddhists monasteries. Most of the Rohingas houses are only huts, so they burnt their own houses and took photos as if it were burnt down by Rakines. When their huts were burnt down, the flames spread near by and the Rakines' houses were also burnt down. Assessing the incident from afar, people will think that Rakines are bullying Rohingas.

 1. Should Azeen Ibrahim be stripped of his phD
  from Cambridge,Harvard and yale ?

 1. Should Azeen Ibrahim be stripped of
  his phD ?

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved