ထူးျခားရင္ ၁၉၉ ေခၚပါ၊ နစ္နာခ်က္ေတြကိုလည္း တုိင္ၾကားလုိ႔ရပါၿပီ

Monday, April 8, 2013

ထူးျခားျဖစ္စဥ္ေတြ ေပၚေပါက္တယ္ဆုိရင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒႀကီးမ်ားအလိုက္ ၁၉၉ သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့  ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ရဲ႕ နစ္နာခ်က္ေတြကို တုိင္ၾကားလုိရင္ေတာ့ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္တာကို ယေန႔ ထုတ္ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာေတြက ေဖာ္ျပလာပါတယ္။ 


ဓာတ္ပံု-colourbox.com

ဆက္သြယ္တုိင္ၾကားႏုိင္တဲ့ ဖုန္းနံပတ္ေတြကေတာ့ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕ဌာနခ်ဳပ္     ဝ၆၇-၄၁၂၂၂၂ ၊ ဝ၆၇-၄၁၂၄၄၄ 
ေနျပည္ေတာ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕    ဝ၆၇-၅၅ဝ၃၃၃၊ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕    ဝ၇၄- ၂၁၄၄၄၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕    ဝ၅၈-၂၃၃၅၅၊ 
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႕    ဝ၇၁-၂၄၉၉၆၊ 
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႕    ဝ၅၉-၂၃၉၉၈၊ 
ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႕    ဝ၅၂-၂၃၉၉၉၊ 
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႕    ဝ၆၃-၂၈ဝ၉၉၊ 
မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႕    ဝ၂-၆၁၄၄၄၊ 
မြန္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕    ဝ၅၇-၂၄၉၈၇၊ 
ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕    ဝ၄၃-၂၂၈၃၃၊ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕    ၀၁ -၂၃ဝ၂၁၉၉၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕    ဝ၈၁ -၂၁၂၅၄၅၅၊ 
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႕    ဝ၄၂-၂၃၈၄၄ တုိ႔ပါဘဲ။ 

ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဆက္သြယ္တုိင္ၾကားလုိ႔ရမယ့္ ဖုန္းနံပတ္ေတြကို အထက္ပါအတိုင္း တုိင္းနယ္၊ ျပည္နယ္ အလိုက္ အခုလို ထုတ္ျပန္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 


 

3 comments :

 1. Anonymous said... :

  ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ၀င္ေတြက..ျပည္သူလူထုကုိ.နစ္နာေအာင္လုပ္၇င္..ဘယ္သူ႔ဆီတုိင္၇မလဲ?

 1. Unknown said... :

  It is only for show because In Maik Htee Lar Violent,all most of Muslim people,house ,belonging were destroyed and killed by extremist(Buddhist peoples,monks) in front of the Polices.Never the less ,The police armed forces did not defensed or prevented anything.They only see how to kill and destroy all.Why ..? Responsible person is Home ministry should be taken by action who is useless person and he should be resign .

 1. Anonymous said... :

  Then how about Arakenese refugees?
  The time the stupid bangali extremist islamists started
  attacking local Arakenese and burning down their home to ashes
  and of their own house to dust.
  Then, they start shouting to world that they are
  the only under-pressed people.
  So many days, police and army never takes action waiting for commands
  from above to follow the procedure to utilize and execute the
  international standardization. Then why did you all keep quiet to stop situation to all extremist terrorist islamists.
  Why you stupid guys start making noice of this situation from MakeHtiLa
  with the initial insultation of Buddhism burning
  and killing a monk brutally in mosque.
  Who will be happy and seat clapping when their belief is insulted by
  the extremist islamists who are just guests in Myanmar.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved