နယ္စပ္ေရးရာ ဒုဝန္ႀကီး တဦး ခန္႔အပ္

Tuesday, July 29, 2014

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ေရးထုိး ထားတဲ့ ဒုဝန္ႀကီးခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း အမိန္႔စာတခု ဒီကေန႔ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ေန႔ စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လာပါတယ္။ အဲဒီအမိန္႔အရ နယ္စပ္ ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ဒု ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး ( ၾကည္း ) က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ တင္ေအာင္ခ်စ္ အား ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးအပ္လုိက္ပါတယ္။ 

အမိန္႔အျပည့္အစံုမွာ .....

ဒုတိယဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးၿခင္း 

 ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး 

(အမိန္႔အမွတ္၊ ၁၆/၂၀၁၄) 

၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၃ ရက္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္) 

ဒုတိယဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးၿခင္း ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၄ ႏွင့္ ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ တို႔ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး (ၾကည္း) မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တင္ေအာင္ခ်စ္အား နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး အၿဖစ္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပး လိုက္သည္။ 

(ပုံ) သိန္းစိန္

 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

 ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved