မိခင္၊ ကေလး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ေဒၚလာသန္း ၁ဝဝ

Thursday, October 16, 2014

-ကမာၻ႔ဘဏ္က ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃ဝ တြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၁ဝဝ အကူအညီ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  


၂ဝ၁၃ ဇန္နဝါရီလက ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ရေသာ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတဦးႏွင့္ သူ၏ ကေလး (Photo: Steve Tickner / The Irrawaddy)

ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း (International Development Association) ေခ်းေငြ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဒၚလာသန္း ၁ဝဝ အကူအညီေပးရန္ ကမာၻ႔ဘဏ္
ဒါရုိက္တာ အဖြဲ႔က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဂၤါေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္က ယခုေပးသည့္ အကူအညီ ပံုစံမွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရက ဦးစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
 လုပ္ငန္းရလဒ္ အေပၚမူတည္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ကမာၻဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ံုး ျပန္ၾကားေရး အရာရွိ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ဧရာဝတီကို ေျပာသည္။

“ေက်းရြာအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဆးရံု၊ ေဆးေပးခန္းေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ကူညီသြားမွာပါ။
ေပးမွာက နည္းပညာနဲ႔ ေငြေၾကး အကူအညီ ၂ မ်ိဳး စလံုးပါ”  ဟု ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ဆိုသည္။

မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္ ကာလကို ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္
ေထာက္ပံ့ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူတုိင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေစရန္အထိ   ေထာက္ပံ့ကူညီရန္  အစီအစဥ္ ရွိေၾကာင္း
ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

  ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ စရိတ္မ်ား၊ လူနာ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ားႏွင့္
ရပ္ရြာလူထု ပါဝင္မႈ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အတြက္
အဓိကက်သည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ကာမိေစရန္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ေဒၚလာ သန္း ႏွစ္ေထာင္ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရအရင္းအျမစ္ က႑၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊
ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္၊ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးစားေပး ကူညီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ကမာၻ႔ဘဏ္ အုပ္စု ဥကၠ႒ ဂ်င္ယံုကမ္ ဇန္နဝါရီလက ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု
  ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ အသီးအသီးရွိ ေဒသႏၲရ ေဆးခန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆးရံုမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားအား ေစာင္ေရွာက္ျခင္း၊ ေမြးခင္းစ ကေလးႏွင့္ ကေလးမ်ား က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာႏွင့္ အတူ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားအား ေဆးေထာက္ပံ့ျခင္း၊
ကေလးမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆး ထုိးႏွံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဒဂံုၿမဳိ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္  မိခင္တဦးက ေျပာသည္။

သူဇာ

ဆက္စပ္သတင္း
World Bank OKs $100M for Maternal, Child Health in Burma
http://www.irrawaddy.org/burma/world-bank-oks-100m-maternal-child-health-burma.html


.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved