လွ်ပ္စစ္ ၀န္ႀကီးဌာနက မီးရရွိေရး ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား

Thursday, May 24, 2012


အမ်ားျပည္သူ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရး အတြက္ ဓာတ္အားေပးစက္မ်ားျဖင့္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ၾကီးဌာနမွ ေၾကျငာခ်က္ကို ယေန႔ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


ေႏြရာသီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းေနခိ်န္တြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား အတြက္ ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေသာက္သံုးေရ ရရိွေရးနွင့္ ညဘက္ မီးရရိွေရးတို႔တြက္ လက္ရိွ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေပးလွ်က္ရိွသည့္ ဓာတ္အားေပးစက္မ်ားအျပင္ ထပ္မံဝယ္ယူ ျဖည့္တင္းၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနပါတယ္။

၄င္းအျပင္ အေမရိကန္နိုင္ငံ Caterpillar Co,.ltd မွ 2 mw မီးစက္ (၁၀) လံုးကိုလည္း ေလယာဥ္ျဖင့္ တင္ပို႔ရန္ စီစဥ္ေနျပီး တစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္ရိွမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရာက္ရိွပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားသို့ ဆက္လက္ ေပးပို႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးပို႔သြားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ထပ္မံ၍လည္း ဓာတ္အားပမာဏ 1 MW ထြက္ရိွေသာ ဒီဇယ္ ဓာတ္အားေပးစက္ (၆) လံုးကိုလည္း စကၤာပူနိုင္ငံမွ မွာယူ၍ တစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာျပည္အေရာက္ ပို႔ေပးနိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွပါေၾကာင္း General Electric Co,.ltd မွလည္း ၂၅ မဂၢဝပ္ ထုတ္လုပ္နိုင္ေသာ Gas Turbine (၂) လံုးကို ဝယ္ယူေရးေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွျပီး ၄င္းစက္(၂) လံုးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အျမန္ဆံုးေရာက္ရိွေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွပါေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ႔အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တဖက္မွာလဲ မီးရရွိေရးအတြက္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုသူမ်ားကိုလဲ ရိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္ လိုလဲ သိရွိရပါတယ္။
2 comments :

 1. Anonymous said... :

  I have read the comments on the demonstrations about 24 hours Electricity.According to the majority of comments, visibly, people just want "the excuses of Minister Zaw Min" who said there are more electricity production than necessary. People visibly know and are ware of the government has no capacity to provide 24 hours Electricity in the short time and it is not also their objective. So demand for excuses and everthing will be fine i think.

  Like always, the opposition mindset is "they wish excuses, demand for pardon,or symbolical recognition of 1990 Elections results.

  So be simply, and demand the people for to excuse for wrong words.

  The opposition main objective is not at all 24 hours electricity but just Excuses and full-stop.

 1. Anonymous said... :

  :P

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved