လက္ပံေတာင္း ေကာ္မရွင္ ထပ္မံ သတင္းထုတ္ျပန္

Sunday, February 10, 2013

လက္ပံေတာင္း ေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တေစာင္ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ထပ္မံ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။  


ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာသာ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ၿပီး အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္သည့္ အခါမွသာလွ်င္ အေသးစိပ္ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို ထုတ္ျပန္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠဌ အျဖစ္ တာ၀န္ယူသည့္ လက္ပံေတာင္း ေကာ္မရွင္ရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစံုကို ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေအာက္ မွာ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ 
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္ (၃/၂၀၁၃) 
၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္ (၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္) 

၁။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ ပဉၥမအျကိမ္ေျမာက္ စံုညီ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၈) ရက္ေန့ ၁၃:၃၀ ခ်ိန္တြင္ လွြတ္ေတာ္ဝင္း (အိုင္ ၁၂) အေဆာင္တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

အစည္းအေဝးတြင္ အျပီးသတ္အစီရင္ခံစာ ျပုစုေရးနွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေနြးညွိနွိုင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုသို့ ေဆြးေနြးရာတြင္ ေကာ္မရွင္ ဥကၠက အျပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ ေရးဆြဲရာတြင္ က်င့္သံုးရမည့္ အေျခခံမူ မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေနြးေျပာျကားခဲ့ရာ ထိုအေျခခံမူမ်ားေပၚတြင္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ လာျကေသာ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ့ဝင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္းေဆြးေနြးျကပါသည္။ 

၂။ အစည္းအေဝးသို့ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌမွ ကြင္းဆင္းရန္တာဝန္ေပးခ်က္အရ ကြင္းဆင္းခဲ့ျကေသာ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ့ဝင္တို့က ဇန္နဝါရီလ (၂၄) ရက္ေန့နွင့္ (၂၅) ရက္ေန့တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီး၊ စစ္ကိုင္းခရိုင္၊ စစ္ကိုင္းျမို့နယ္ရွိ သီတဂူအာယုဒါန ေဆးရံုတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနျကေသာ သံဃာ (၆) ပါး၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနနွင့္ မံုရြာခရိုင္၊ ဆားလင္းျကီးျမို့နယ္၊ ကံကုန္းေက်းရြာမွ နာမက်န္းျဖစ္သျဖင့္ ရန္ကုန္ကေလးေဆးရံုျကီးတြင္ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူခဲ့ျပီး ေက်းရြာသို့ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ကေလးသူငယ္ (၄) ဦး တို့၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနတို့နွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေလ့လာေတြ့ရွိခ်က္မ်ား ကို ေကာ္မရွင္သို့ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ 

၃။ ထို့ျပင္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ့ဝင္တို့သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၆) ရက္ေန့မွ (၇) ရက္ေန့အထိ ထပ္မံ ကြင္းဆင္း
ေလ့လာျပီး သီတဂူအာယုဒါန ေဆးရံုတြင္ ေဆးဝါးကုသေနျကေသာ သံဃာေတာ္မ်ား၏ က်န္းမေရး အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း မံုရြာခရိုင္၊ မံရြာေဆးရံုတြင္ အုတ္ကန္ျပိုက်ျပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိ သျဖင့္ ေဆးကုသခံေနသူ အမ်ိုးသမီးျကီး၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း ေကာ္မရွင္သို့ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ 

သီတဂူအာယုဒါနေဆးရံုတြင္ ေဆးကုသခံယူလ်က္ရွိေသာ သံဃာ (၆) ပါးအနက္ (၃) ပါး သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၈) ရက္ေန့တြင္ ေဆးရံုဆင္းသြားျပီးျဖစ္ေျကာင္း လည္း သိရွိရပါသည္။ 

၄။ ေကာ္မရွင္အား နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ အမိန့္ေျကာ္ျငာစာအမွတ္ (၉၅/၂၀၁၂) ျဖင့္ ဖြဲ့စည္းတာဝန္ေပးခဲ့ ရာ တြင္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို့ ျကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီ လကုန္တြင္ တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

ထိုတာဝန္ေပးခ်က္အရ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၉) ရက္္
ေန့ တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို့ တင္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ 

ေန့စဥထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၉) ရက္ ေန့တြင္ ထုန္ျပန္ခဲ့သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္ (၂/၂၀၁၃) တြင္လည္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာသည္ ျကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာသာ ျဖစ္ေျကာင္း၊ ထုတ္ျပန္ေျကညာရန္ မဟုတ္ေျကာင္းျဖင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 

ေကာ္မရွင္၏ အျပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္သည့္အခါမွသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္တို့ကို ထုတ္ျပန္ ေျကညာမည္ျဖစ္ပါေျကာင္း ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ 

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္

3 comments :

 1. ဘာမွန္းမသိတဲ့ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြပါ့လား။
  ဒါဏ္ ရာရတဲ့သူေတြေကာင္းသြားျပီ။က ေလး
  ေတြကိုေဆးစစ္တဲ့အခါစီမံကိန္းနဲ႔ပါတ္သက္ေစ
  တဲ့ေရာဂါလကၡဏာမ ေတြ႔ရဘူးဒါပဲလာမွာပါ
  ျပည္သူကဒီအ ေျဖလာမယ္ဆိုတာသိျပီးသားပါ
  ျပည္ပအအားကိုးပုဆိန္ ရိုးဆိုတဲ့ေကာင္ေတြ
  သူတို႔ကိုယ္တိုင္ တရုတ္က ေက်းဇူးရွင္ လို႔ဝန္ခံ
  ထားျပီေလ ပုဆိန္ ရိုးေကာင္ေတြစကားေပါက္
  ပက္ခ ေတြေျပာထင္ ရာလုပ္တာျပည္သူလူထု
  အားလုံးကတိုင္းျပည္သယံဇာတ ေတြျပည္သူ
  မသိေအာင္ ခိုးေရာင္းထားတဲ့အတြက္ ရယ္
  ခိုးရာပါလက္ခံဝယ္တဲ့သူေတြကိုပါနိုုင္ ငံတကာ
  ခုံရုံးမွာတရားစြဲဆိုသင့္ပါတယ္။ျပည္သူအားလုံး
  တက္ညီလက္ညီပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးတရား
  စြဲဆိုသင့္ပါသည္။

 1. ေအာင္ၾကဴး said... :

  ေသာက္သုံးမက်တဲ႕ အစုိးမရနဲ႕ သုံးစားမရတဲ႕ ေကာ္မရွင္ လိုက္လဲလုိက္ပါ့ကြာ။ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ေတာ့ ေနာက္တလထပ္ေရႊ႕လုိက္ပါအုံး.. တႏွစ္မွာ ၁၂လေတာင္ရွိတာ။

 1. prof min maung toe said... :

  To continue this mining project really reflects govern:'s attitude towards the poor villagers!!!!!!

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved