တယ္လီေနာ ဖုန္းကတ္လည္း ၁,၅ဝဝ ပဲ ေပးရမယ္

Wednesday, August 6, 2014

 ~
တယ္လီေနာကလည္း သူ႔ဆင္ကတ္ေတြကုိ က်ပ္ ေထာင့္ငါးရာနဲ႔ပဲ ေရာင္းပါမယ္ တ့ဲ။
ဒီအေၾကာင္း အပါအ၀င္ သူတုိ႔နဲ႔ ဆမ္ေဆာင္းရဲ႕တနလၤာေန႔ ေဆြးေႏြးပဲြအေၾကာင္း

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

ႀကိဳတင္ေၾကညာထားခ်က္အရ ဆုိရင္ တယ္လီေနာဆင္ကတ္ေတြကုိ လာမယ့္လထဲမွာ ၀ယ္လုိ႔ ရၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာ္ရီဒူးကေတာ့ ဒီလဆန္းပုိင္းမွာပဲ ျမိဳ႕ႀကီးတခ်ဳိ႕မွာ သူ႔ကတ္ေတြကုိ ထုတ္ေရာင္းၿပီး ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကုိ စမ္းသပ္တ့ဲနည္းနဲ႔ ေစ်းကြက္ ဦးေအာင္ လုပ္လုိက္ပါျပီ။

တယ္လီေနာက ဆင္ကတ္ေတြေရာင္းတ့ဲအခါ ေအာ္ရီဒူးလုိပဲ စမ္းသပ္မွာလား၊ ျမိဳ႕တခ်ဳိ႕မွာပဲ သုံးလုိ႔အဆင္ေျပတ့ဲအစီအစဥ္လား၊ ျမိဳ႕အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သုံးလုိ႔ရမွာလား ဆုိတာကေတာ့
လာမယ့္လ လက္ေတြ႔ျဖန္႔ေ၀တ့ဲအခါ သိရပါလိမ့္မယ္။ အခုေတာ့ တယ္လီေနာ ဖုန္းကတ္လည္း ၁,၅ဝဝ ပဲ ေပးရမယ္ ဆုိတ့ဲ သတင္းစကားေၾကာင့္ ဖုန္း၀ယ္မယ့္သူေတြ ၀မ္းသာၾကမယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။
 


ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာရရွိႏိုင္ေရး


တယ္လီေနာ နဲ႔ ဆမ္ေဆာင္း
ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္  net Monday @ တယ္လီေနာ႐ံုးခ်ဳပ္

 တယ္လီေနာျမန္မာသည္ Samsung Myanmar မွ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ အတူ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ net Monday ပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္သူ ၁၅၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ လြယ္လြယ္ကူကူ ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

 ယခုလတြင္ Samsung Myanmar မွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ Samsung သည္ ကမာၻေပၚတြင္ နံပါတ္ ၁ မိုဘိုင္း စက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလတြင္း စတင္မည့္ မိုဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ တယ္လီေနာျမန္မာႏွင့္ လက္တဲြ ေဆာင္ရြက္ရန္ နားလည္မႈစာခၽႊန္လႊာေရးထိုးထားသူလည္းျဖစ္ပါသည္။
တယ္လီေနာျမန္မာႏွင့္ Samsung တို႔သည္ ေရွ႕ေလ်ာက္ ပူးေပါင္းေစ်းကြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ ဆင္းမ္ကတ္ႏွင့္ မိုဘိုင္း ဟန္းဆက္ကို တပါတည္း ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္မွ်တစြာ ပူးတြဲေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ ႏွင့္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ တို႔ကို လက္တြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ယခုအစီအစဥ္တြင္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

·         တယ္လီေနာမွ လက္လွမ္းမီေသာ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ Samsung မွ မိုဘိုင္း စက္ပစၥည္းမ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈကို အလြယ္တကူရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

·         တယ္လီေနာ၏ ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာ၊ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ ေစ်းႏႈန္းသည္ ကုန္က် မည့္ စရိတ္ကို ပူပန္စရာမလိုအပ္ဘဲ အသံုးျပဳႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

·         ျပည္တြင္းဘာသာစကားျဖင့္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ content ဖန္တီးျခင္းသည္ အေရးပါေၾကာင္း။

·         ၅ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ဆက္သြယ္ေရးျဖန္႔က်က္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြန္ယက္တည္ေဆာက္ျခင္း။

 


·         ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဝယ္ယူအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမည့္ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ။

·         တယ္လီေနာ SIM card သည္ GSM ဖုန္းအားလံုးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း။

·         တယ္လီေနာမွ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ဆင္းမ္ကတ္ႏွင့္ မိုဘိုင္း ဟန္းဆက္ ပူးတြဲေရာင္းခ်မႈမ်ား။

·         Samsung မွ Unicode ႏွင့္ ေဇာ္ဂ်ီ font စနစ္မ်ားပါဝင္ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း။

 တယ္လီေနာျမန္မာႏွင့္ Samsung Myanmar ကုမၸဏီႏွစ္ခုလံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းဘာသာစကားျဖင့္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ ရန္ content ဖန္တီးျခင္းကို အားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းျမင့္မားေသာ္လည္း အြန္လိုင္းေပၚ တြင္ ဖတ္ရႈရန္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္ပါက အလြန္နည္းပါးေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

 Mr. Petter Furberg က “မိုဘိုင္းကြန္ယက္တည္ေဆာက္တဲ့ သမိုင္းတေလွ်ာက္မွာ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈက ဖုန္းေျပာဆို ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈထက္ ပိုအေရးႀကီးတာ ဒါပထမဆံုးပါပဲ။ တယ္လီေနာရဲ႕ ပထမဦးစားေပးကေတာ့ စက္တင္ဘာလမွာ ဝန္ေဆာင္မႈစတင္တဲ့အခါ အားလံုးအတြက္ ကြန္ယက္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုလက္ရွိမွာ ဆက္သြယ္ေရးခ်ိတ္ဆက္ မႈ မရရွိေသးတဲ့သူေတြ အတြက္လည္း မိုဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း 3G နဲ႔ 2G ကြန္ယက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တည္ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 2G မိုဘိုင္းဖုန္းေတြက 3G ဖုန္းေတြထက္ ပိုေစ်းသက္သာ ပါတယ္။ အားလံုးအတြက္ လက္လွမ္းမီတဲ့ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘယ္ GSM ဖုန္းမဆို တယ္လီေနာ SIM card ထည့္သံုးလို႔ရမွာ ျဖစ္ၿပီး SIM card ေတြ သန္းနဲ႔ခ်ီ ေရာင္းမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္သူမွ ၁၅၀၀ ထက္ပိုၿပီး ေပးဝယ္စရာမလိုပါဘူး။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 


 ၄င္းမွ ဆက္လက္ၿပီး “ျပည္တြင္းသံုးဘာသာစကားနဲ႔ အင္တာနက္မွာ အသံုးဝင္တဲ့ content ေတြမ်ားလာဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါ တယ္။ တယ္လီေနာအေနနဲ႔ ပညာေရးနယ္ပယ္မွာ Wikipedia Zero နဲ႔ Executive MBA program ေတြ၊ Marie Stopes International Myanmar နဲ႔ ေပါင္းၿပီး mHealth လို႔ေခၚတဲ့ မိုဘိုင္းက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြ နဲ႔ ျပည္တြင္း၊ ႏိုင္ငံျခားကို ေငြလႊဲႏိုင္မယ့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို စတင္ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 Samsung Myanmar ၏ Head of HHP Channel ကိုဇာနည္ဝင္းထက္ မွ “Samsung ကုမၸဏီက ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ (UCSY) နဲ႔ လက္တြဲၿပီး နည္းပညာနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ (IT က႑) မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာသင္ၾကားေရးကို ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈကို Samsung Tech Institute လို႔ေခၚခဲ့ၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသံုးဝင္တဲ့ ျပည္တြင္းဘာသာစကားနဲ႔ content ေတြ၊ app ေတြကို ဖန္တီးႏိုင္ေအာင္ Android စနစ္အေၾကာင္း၊ မိုဘိုင္း app ဒီဇိုင္းစတာေတြကို သင္ၾကားေပမယ့္  အစီအစဥ္ျဖစ္ပါ တယ္။” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 ၄င္းမွ ဆက္လက္ၿပီး “Samsung ကလည္း မိုဘိုင္းစက္ပစၥည္းေတြမွာ ျမန္မာဘာသာစကားတည္ၿငိမ္မႈကို ေပးအပ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ Samsung က အခု Unicode ေရာ၊ Zaw Gyi font ပါ သံုးလို႔ရမယ့္ မိုဘိုင္းကို ထုတ္လုပ္ဖို႔ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။ Samsung Myanmar နဲ႔ တယ္လီေနာျမန္မာ ေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ SIM card နဲ႔ ဖုန္း bundle ေတြကို ေရာင္းခ်သြားဖို႔အစီအစဥ္ေတြရွိပါတယ္။” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved